top of page

Úvodní informace


Níže napsané řádky mají za cíl popsat situaci, ve které se ocitnou naše postavy. Nejde o výčet všech událostí, ale o přiblížení těch hlavních, které se dostaly do povědomí značné většiny tehdejších obyvatel Říše a formovaly dobový pohled na svět jednotlivých skupin.

Je jaro roku 1945 a většina světa už netrpělivě očekává konec téměř šest let trvající války.
​Zatímco v Asii je její konec ještě daleko, v Evropě je tomu jinak. Po vydařeném vylodění Západních Spojenců v Normandii a zdrcující ofenzivě Sovětů v Bělorusku v létě 1944 mnozí věřili, že do Vánoc 1944 válka skončí. O to horší bylo překvapení, když Třetí Říše napnula své poslední síly do protiofenzívy a povedlo se jí oddálit nevyhnutelné. Německý útok zahájený v prosinci v Ardenách zastihnul spojence naprosto nepřipravené, a sen o ukončení války do konce roku byl pryč. Postup západních spojenců se podařilo pozastavit, na čas. Američané s Brity překročili Rýn, vstoupili do samotného Německa a postupují velmi rychle do srdce Říše. Rudá armáda si na severu razí Polskem cestu na Berlín, zatímco na jihu se jí podařilo dobýt Budapešť a dál postupuje přes Rakousko. Protektorát leží přímo uprostřed, ale přesto to vypadá, že všichni upírají zraky jen k Německu. Slovenské národní povstání skončilo naprostou katastrofou a pokus o rychlý postup přes Dukelský průsmyk nevyšel. Z osvobozených území přicházejí zprávy o zločinech, které Nacisti páchali na obsazených územích, zejména ve specializovaných táborech.
Koncem ledna byla osvobozena Osvětim a Sověti okamžitě informovali celý svět o hrůzách, pro které zatím neexistuje pojmenování - o holokaustu průmyslového měřítka.

Ozvěny těchto událostí rezonují i v Protektorátu. I přes velkou snahu úřadů přesvědčit občany, že se válka vyvíjí dobře, se díky nelegálnímu poslechu zahraničního zpravodajství i zprávami od vojáků vracejících se z fronty, mezi obyvatele šíří pravda – konec je blízko. Ti, kteří se za války obohatili na úkor místního obyvatelstva, se začínají bát a hledají pomoc u Němců i Čechů. Naopak ti, kteří celou válku hrdinně bojovali a přežili všechna nebezpečí, již s nadšením vyhlížejí blížící se osvoboditele. Ale obyčejní lidé – drtivá většina obyvatelstva -  se jen modlí za brzký konec a bojí se, že umírající Říše ještě neřekla své poslední slovo. Opět se začínají formovat odbojové skupiny, které byly za Heydrichiády prakticky rozdrceny. Opět se v lesích objevují partyzáni a přibývá jim nejen zbraní, ale i sebevědomí. Opět z Londýna zaznívají kódová hesla. Německých vojáků je však všude stále hodně.

V Německé armádě, umístěné v Protektorátu, se objevuje čím dál větší nervozita. Oddíly vojáků Wehrmachtu jsou až příliš často složeny ze starců nebo nezkušených mladíčků, jejichž počty rozšiřují již jen zranění navrátilci, kteří ale vědí, že válka končí a že i přes vítězná tažení z let 1939 - 1941 budou Němci na straně poražených. Vědí, co je čeká. Prohrávají. A proto bojují ještě odvážněji než na začátku války. Jsou zoufalí a zuřivě se snaží bránit to, co jim ještě zbylo… Ačkoliv každý den ve svých plamenných projevech ujišťuje ministr propagandy Goebbels, že brzy nepřátele Říše rozdrtí tajné super zbraně, za pravdu mu dávají již jen největší fanatici nebo blázni. Příslušníci Hitlerových jednotek SS stále bojují za svého vůdce, ale i jejich boj se proměnil –  nyní je jejich největší snahou uchránit Říši a celou Evropu před barbary z Východu – před vojáky Rudé armády. 

Jedno je jisté, všichni  touží po jediném – aby válka skončila, i když to pro každého může být jiný konec.

Herní skupiny

V Liebenthalu se můžete setkat s několika skupinami.

 

Němečtí vojáci

Jednou ze skupin budou, překvapivě, okupanti - němečtí vojáci z Wehrmachtu. Pozice malé jednotky na okupovaném území nebude jednoduchá a vojáci budou čelit různým výzvám, vnitřním i vnějším. Jejich hra bude akční, fyzicky náročnější, najdou se mezi nimi různé charaktery, s různými názory.

Vojáci působící v Protektorátu jsou velmi různorodou skupinou. Najdou se mezi nimi mladíci bez zkušeností i ostřílení vojáci, kteří po těžkých bojích dostali možnost působit ve zdánlivě klidném zázemí. Skupina má jasnou vnitřní hierarchii. Hráči budou řešit vztahy jak uvnitř, tak vně skupiny a zároveň se budou muset vyrovnat s náročnými vojenskými úkoly a otázkami morálky a odpovědnosti. Hra této skupiny bude založená na bojových akcích, ale hráči budou mít také příležitost zaměřit se i na vztahové linky. 

 

Místní obyvatelé

Druhá, větší skupina, budou okupovaní - místní obyvatelé. Život obyčejných obyvatel nebyl v průběhu války jednoduchý a s postupujícím časem a vojenskými výsledky na všech frontách se stával stále složitějším. Obyvatelé naší osady budou řešit nejen každodenní problémy se zajištěním živobytí pro sebe a své nejbližší, ale také konflikty a vztahy uvnitř i vně skupiny, to vše v nejisté době války. Tato skupina si tedy užije napětí, ale zároveň se bude točit okolo složitých lidských osudů a čeká je nejedno těžké rozhodnutí v atmosféře nejistoty a strachu. Zároveň si některé postavy budou moci užít i akci.

Partyzánská skupina 

Území Protektorátu nebylo pro vznik a činnost partyzánských skupin příliš vhodné, přesto vznikaly a působily. Tato skupina bude nejvíce náročná jak fyzicky, tak na pohodlí. Její obsah chceme nechat raději v tajnosti.

 

CP postavy

Hry se bude možné zúčastnit i jako cizí postava s různě dlouhým působením.

 

bottom of page